Zwiedzanie Oświęcimia

Friday, October 24, 2008

Przy okazji zwiedzania Muzeum w Auschwitz, polecam zaplanować wizytę w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Mieści się ono przy ul. ks.Jana Skarbka 5. Placówka prowadzi działalność edukacyjną, skierowaną zarówno do grup szkolnych, jak i dorosłych.
Obok znajduje się dom ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera. Po jego śmierci w 2000 roku, jego rodzina przekazała budynek na rzecz Centrum Żydowskiego. Obecnie trwa renowacja budynku, natomiast w przyszłości obiekt ma zostać przekształcony na muzeum i stanowić przykład typowego domu rodziny żydowskiej z okresu międzywojennego. Ostatnio nie słyszałam jednak o postępach w tych pracach, a ze strony placówki zniknęła informacja o projekcie. Obawiam się jednak, że zaniechano realizacji tego ciekawego przedsięwzięcia…

Wśród licznych propozycji zajęć oferowanych przez Centrum Edukacyjne polecam warsztaty:

  • „ Bracia starsi w wierze” – Wykład przybliża m.in. żydowskie święta, zwyczaje i obrzędy. Podczas warsztatów zwiedza się również synagogę.
  • „Po co nam tolerancja?” – Podczas zajęć wyświetlany jest film dokumentalny „Niebieskoocy”, dotyczący eksperymentu przeprowadzonego przez amerykańską nauczycielkę Jane Elliott w grupie dorosłych, podzielonej, na podstawie koloru oczu, na dyskryminujących i dyskryminowanych. Film pokazuje jak niezwykle łatwo można poniżać drugiego człowieka oraz jak czują się ludzie prześladowani. W drugiej części zajęć odbywa się dyskusja uczestników na temat uprzedzeń i stereotypów funkcjonujących współcześnie w Polsce i możliwych sposobach ich przezwyciężania.

Zajęcia mogą być idealnym dopełnieniem lekcji na temat Holocaustu. Czas trwania zajęć: 90-120 min. Sugeruję, aby lekcję zamówić przed zwiedzaniem dawnego obozu Auschwitz.
Więcej informacji: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Zostaw komentarz