Kazimierska legenda

Wednesday, October 1, 2008

W kościele św.Katarzyny na Kazimierzu znajduje się grób krakowskiego Augustianina Izajasza Bonera. Zakonnik żył w XV w., był osobą powszechnie znaną i poważaną, cieszył się niezwykłym szacunkiem jeszcze za życia. Dał się poznać jako osoba pełna miłosierdzia i współczucia. Ów zakonnik hojnie wspomagał ubogich i zasłynął z wielkiej pobożności.

Jak głosi jedna z kazimierskich legend, pewnego dnia przy grobie Izajasza modliła się kobieta lekkich obyczajów. Niewiasta przypadkiem nastąpiła na nagrobek, który się zatrząsł, a wokół zapłoneły świece. Przerażona i zdemaskowana nierządnica uciekła z kościoła. Odtąd mężowe nieufający żonom i pragnący sprawdzić ich wierność przybywali do grobu osławionego zakonnika.

Jednak w wieku XVIII grób został przeniesiony z Kaplicy św. Doroty w nowe miejsce i tym samym zatracił „cudowne” właściwości…

Izajasz Boner nigdy nie został oficjalnie wyniesiony na ołtarze, choć kult szerzył się już od jego śmierci. Jego grób znajduje się dziś na krużgankach.

Kościół św. Katarzyny na Kazimierzu
Kościół św. Katarzyny na Kazimierzu

Tags:

Zostaw komentarz